Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

J-dag

28.02.2012

Klagens indhold

Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg Danmark for, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer på Nørreport st. op til og i forbindelse med J-dag 2011 var påtrængende produktmarkedsføring.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringen af Tuborg Julebryg fandt sted i den underjordiske gang, der forbinder Nørreport S-togs-station med metrostationen af samme navn. I Metrotunnellen var gangarealet fra gulv til loft beklædt med blå baggrund, hvorpå var trykt hvide snefnug. På den blå baggrund var ligeledes afbildet S-togs-vogne.

Følgende tekster var trykt udvalgte steder på den blå baggrund i Metrotunnellen:

”Tag S-toget gratis på J-dag den 4. november fra kl. 20.59. Sms ”jdag” til 1234”.
”Nu skal du kun sove 2 gange, så er det J-dag. Hvor du gratis kan tage S-toget hjem. Sms ”jdag” til ”1230”

Indklagedes bemærkninger

Carlsberg bemærkede, at en lignende klage havde været behandlet i Nævnet i 2011, hvor et lignende kampagnetiltag fra 2010 fra Carlsberg var blevet behandlet. I denne forbindelse fremhævede Carlsberg, at de havde indrettet sig efter den seneste afgørelse på bl.a. flg. vis:

Markedsføringen var afgrænset til Nørreport st. i Metrotunnellen og ikke som året før på fx trappetrin og stationstag. I øvrigt anvendtes kun ordinære markedsføringsarealer i tunnelen, ligesom

Tuborg-lastbilen ikke var med i årets kampagne.

Der henvistes ikke i markedsføringen til Carlsberg-produkter, ligesom tidsrummet var begrænset i forhold til året før, og kampagneteksten kun relaterede sig til tilbuddet om gratis hjemtransport.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Nævnet har tidligere behandlet en lignende klage over Carlsberg i forbindelse med markedsføringen af J-dag i 2010. Nævnet konstaterer indledningsvis, at Carlsberg har taget den tidligere nævnsafgørelse i betragtning ved udformningen af dette markedsføringstiltag.

Alkoholreklamenævnet finder imidlertid forsat, at markedsføringstiltaget i højere grad henviser til J-dag end til initiativet, hvor forbrugerne kan køre gratis med S-toget, hvilket er særlig påtrængende.

Alkoholreklamenævnet finder derfor, at tiltaget er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 4, stk. 1 og 2 og udtaler på den baggrund kritik.

Klager

Alkohol og Sundhed


Læs flere aførelser