Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

7-Eleven

28.02.2012

Klagens indhold

Alkoholpolitisk Landsråd indklagede 7-Eleven for i forbindelse med to konkrete markedsføringstiltag op til nytåret 2010 at opfordre til umådeholden alkoholindtagelse.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Sagen omhandlede en reklamekampagne fra 7-Eleven i vinteren 2010, hvor to konkrete plakater opsat på plakatstandere afbildede en bred vifte af deres produkter. Det første billede viste en række af forskelige alkoholholdige produkter til salg i 7-Eleven under overskriften ”Party to Go” opstillet på række.

Det andet billede afbildede ligeledes en række alkoholholdige produkter til salg i 7-Eleven. Disse var placeret i en iskøler under overskriften ”Hold festen kørende”. Blandt produkterne var afbildet en læskedrik ved navn ”Cactus Cure”, der på plakaten angav at være god ”mod tømmermænd”.

Selve kampagnen foregik primært omkring og på togstationer i Danmark.
Indklagedes bemærkninger

7-Eleven bemærkede, at de anvendte slogans tog udgangspunkt i temaet for kampagnen, der var bevægelse, da 7-Eleven markedsfører sig ved togstationer og trafikknudepunkter.

Budskabet i kampagnen skulle ikke opfattes som opfordring til stort eller umådeholdent forbrug af alkohol, men give associationer til en stilfuld og styret nytårsfest samtidig med, at 7-Eleven ønskede at vise bredden i butikkernes sortiment.
Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, men bemærker dog, at produktet Cactus Cure, der indgår i kampagnen ”hold festen kørende” ikke er et alkoholholdigt produkt. Idet produktet indgår som et element i et markedsføringstiltag, der ud fra en helhedsvurdering angår alkoholholdige produkter, har Nævnet kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at erhvervsdrivende som led i almindelig drift af erhvervsvirksomhed kan fremhæve bredden af sit sortiment i markedsføringen, herunder af alkoholholdige drikkevarer, så længe dette sker i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnet finder på baggrund af ovenstående ikke, at kampagnen med sloganet ”Party to go!” er i strid med retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet frifinder derfor dette markedsføringstiltag fra kritik.

Alkoholreklamenævnet bemærker dog, at kampagnen med sloganet ”hold festen kørende” går ud over det, Nævnet almindeligvis forbinder med at fremhæve bredden af sortimentet. Alkoholreklamenævnet finder, at kampagnen opfordrer til stort eller umådeholdent forbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund kritik af markedsføringstiltaget.

Alkoholreklamenævnet bemærker afslutningsvis, at markedsføringen af alkoholholdige produkter i umiddelbart sammenhæng med markedsføringen af et produkt, der påstår at fjerne tømmermænd, anses for at være en skærpende omstændighed ved vurderingen af, hvorvidt markedsføringen opfordrer til stort eller umådeholdent forbrug.
Klager

Alkohol & Sundhed


Læs flere aførelser