Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Alkohol og sport

28.08.2012

Klagens indhold

Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg Danmark for at forbinde alkohol med sport og sportslig succes og for at anvende rollemodeller i alkoholmarkedsføring.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringstiltagene omfattede bl.a. billedmateriale på FCK’s hjemmeside, hvorpå bl.a. var afbildet en dåseøl i guldfarve med FCK’s logo, hvor Carlsberg Danmarks eget logo på øldåsen var ændret til ordet ”Champions”.

Ligeledes var der tale om billedmateriale, hvor fodboldspillere fra FCK var iført foldboldtrøjer i guldfarve med ”Champions”-logoet og FCK’s eget logo. På nogle af billederne sås ligeledes fodboldspillere fra FCK holdende magnum-ølflasker og magnum-ølglas fra Carlsberg Danmark.
Indklagedes bemærkninger

Carlsberg Danmark bemærkede, at brugen at ”Champions”-logoet kun var brugt i forbindelse med markedsføring af fodboldsponsoratet af FCK.

I forhold til pressebillederne på FCK’s hjemmeside bemærkede Carlsberg Danmark, at der alene var tale om stemningsbilleder brugt af FCK og pressen. Carlsberg Danmark var ikke afsender af billederne og havde ikke brugt disse i markedsføringstiltag. Carlsberg Danmark ville dog indskærpe overfor FCK, at de burde udvise agtpågivenhed i forhold til anvendelse af billeder af fejrende fodboldspillere på deres hjemmeside.

Carlsberg Danmark bemærkede endelig, at FCK havde bestilt og betalt magnumflaskerne i anledning af, at de havde vundet fodboldmesterskaberne, og at der således ikke var tale om alkoholmarkedsføring.
Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Afbildningen af Carlsberg Danmark A/S’s logo påtrykt FCK-spillernes trøjer er en del af Carlsberg Danmark A/S’s fodboldsponsorater og kan således ikke i sig selv sidestilles med alkoholmarkedsføring. Markedsføringstiltag skal imidlertid bedømmes på det samlede indtryk, der efterlades hos betragteren, og under henvisning til ændringen fra ”Carlsberg” til ”Champions” på spillernes trøjer kan markedsføringen fremstå som en alkoholreklame. Derudover kan FCK’s anvendelse af magnum-ølflasker og magnumølglas umiddelbart efter de for Nævnet fremlagte oplysninger vurderes at fremstå som alkoholmarkedsføring.

Alkoholreklamenævnet kan imidlertid samlet set ikke påvise en markedsføringsmæssig forbindelse mellem Carlsberg Danmark A/S og de pressebilleder, der forefindes på FCK’s hjemmeside, hvorfor Nævnet ikke finder grundlag for at udtale kritik. Eksponeringen i det for Nævnet fremlagte materiale var dog af et sådant omfang, at Nævnet opfordrer Carlsberg og FCK til fremadrettet internt at diskutere retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnet konstaterer endvidere, at markedsføringstiltag, Nævnet tidligere har udtalt kritik af, fortsat findes på FCK’s hjemmeside. På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af, at disse markedsføringstiltag ikke er fjernet fra offentligheden, og at Carlsberg Danmark ikke har fulgt de tidligere nævnsafgørelser.
Klager

Alkohol og Samfund.


Læs flere aførelser