Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Skinny Chick

30.10.2012

Klagens indhold
Privat person klagede over to blogindlæg sponsoreret af Cult A/S for at markedsføre alkoholholdige produkter overfor børn og unge samt opfordring til stort eller umådeholdent forbrug. Derudover blev Cult indklaget for ikke at udvise ansvarlig adfærd ved at tage særligt hensyn til de sociale, sundhedsmæssige og forbrugermæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
De to indklagede blogindlæg foretog en anmeldelse af Cult A/S produkt Skinny Chick, samt udlodede en konkurrence hvor præmien bestod i at vinde et skinny chick kit. Blogindlæggene var markedsføring, idet anmeldelsen og konkurrencen var bestilt og betalt af Cult A/S og formidlet af Blogger’s Delight, der hostede de to blogs.

Indklagedes bemærkninger
Cult A/S gjorde i deres bemærkninger gældende, at blogindlæggene ikke var rettet mod børn og unge under 18 år, da webstedernes overordnede tema om mode og livsstil for kvinder ikke gav nogen association til det barnlige univers. Cult fremførte endvidere, at de ikke har mulighed for at føre kontrol med, hvem der rent faktisk tilgår markedsføringen på nettet.

Bloggers Delight gjorde gældende, at de to indklagede blog omhandler modeblogs for kvinder. Bag den ene blog står 2 kvinder i midten af 20’erne og bag den anden blog står en kvinde på 21 år. Begge blogs er henvendt til modeinteresserede kvinder i 20’erne, og har aldrig været medie for børn og unge.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet konstaterer, at sponserede blogindlæg, hvor der foretages anmeldelse af alkoholprodukter er markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Som distributør af blogs, der kan betragtes som online-versioner af fx ungdomsmagasiner, skal Blogger’s Delight sikre sig, at børn og unge ikke udsættes for markeds-føring af alkoholholdige drikkevarer. Dette gælder også på sociale medier og internettet i øvrigt. Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 6 indeholder et forbud mod markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor børn og unge. Endvidere fremgår det af retningslinjernes § 6, stk. stk. 4, at markedsføring aldrig må finde sted i medier, hvor over 30 % af publikum er, eller med rimelighed vurderes at være, børn og unge.

Blogger’s Delight skal som distributør besidde og kunne fremvise konkrete og faktuelle oplysninger om deres læseres alder m.m. baseret på objektivt indsamlede oplysninger. Nævnet vurderer, at Blogger’s Delight ikke har fremlagt bevis for eller en rimelig sandsynliggørelse af, at § 6, stk. 4 overholdes og udtaler derfor kritik.

Alkoholreklamenævnet vurderer, at Cults oplysninger om, at ”Skinny Chick” indeholder alkohol med et særligt lavt kalorieindhold dels er faktuelt forkert og misvisende, dels ikke tager hensyn til de særlige sociale og forbrugermæssige aspekter forbundet med alkoholindtagelse. Samlet set har Cult ikke udvist den ansvarlige adfærd eller agtpågivenhed, som retningslinjernes § 3 fordrer af erhvervsdrivende, og Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af Cult for overtrædelse heraf.

Nævnet vurderer endvidere, at henvisningerne til ”Skinny Chick’s” lave kalorieindhold er en indirekte opfordring til stort eller umådeholdent indtag af alkohol, ligesom blogindlæggene giver indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt eller kan give succes, hvilket samlet er en overtrædelse af retningslinjernes §§ 3 og 4. Nævnet udtaler derfor kritik af Blogger’s Delight og Cult.

Klager
Privat person


Læs flere aførelser