Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Oktuborg fest

15.05.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Carlsberg for at markedsføre alkoholholdige drikkevarer på Københavns Universitet Amager i en grad, der gik ud over, hvad der anses for at være praktisk nødvendigt i salgsøjemed.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen angik plakater, der var hængt op i forbindelse med et socialt arrangement på KUA. Plakaterne viser tre kvinder iklædt tyske nationaldragter, og foran dem er et banner, hvorpå der står ”Oktuborg fest” Nederst i venstre hjørne er afbildet tre 1 liters fadølskrus, og nederst i højre hjørne er der gjort plads til at skrive på. Alkoholreklamenævnet har fået forelagt to plakater fra arrangementet, hvoraf dato og tid for arrangementet fremgår af den ene, og prisen for hhv. øl, shots og sjusser fremgår af den anden.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede har bemærket, at Carlsberg via deres POS shop stiller materiale så som plakater og bordskilte til brug for prisskilt og lignende til rådighed for deres kunder. KUA har selv, via Carlsbergs POS shop, downloaded og udfyldt de indklagede plakater. Carlsberg vurderer, at materialet anses for værende praktisk nødvendig markedsføring. Carlsberg bemærker imidlertid, at virksomheden vil indføre et filter, hvor kunder, der er anført som videregående uddannelsesinstitutioner, alene har adgang til materiale med minimal eller ingen branding.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markeds-føring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at erhvervsdrivendes markedsføring som udgangspunkt ikke må finde sted på uddannelsesinstitutioner, og at markedsføring i forbindelse med udskænkning af alkoholholdige drikkevarer kan finde sted, men skal begrænses til det praktisk nødvendige, jf. retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 5, stk. 3.

Alkoholreklamenævnet finder, at brugen af Oktoberfest som springbræt til produktmarkedsføring overskrider, hvad der anses for praktisk nødvendigt på uddannelsesinstitutioner, idet dette kan give associationer til opfordring til stort eller umådeholdent forbrug. Dette er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2, og Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund kritik. Alkoholreklamenævnet tager dog til efterretning, at Carlsberg har tilkendegivet, at uddannelsesinstitutioner fremadrettet ikke vil få adgang til materiale, hvoraf branding fremgår.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser