Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Scandlines påskefrokost

15.05.2013

Klagens indhold
Alkoholreklamenævnet tog Scandlines Danmark A/S markedsføring via reklamen ”påskefrokost” og ”frokosten” op af egen drift, idet denne fandtes at opfordre til stort eller umådeholdent forbrug, samt at fremstille afholdenhed eller et moderat forbrug af alkoholholdige drikkevarer på en nedsættende måde.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen angik en reklamefilm vist på TV2ǀDanmark, hvor en familie sidder rundt om et frokostbord. Til at begynde med er der ingen produkter på bordet, personerne i filmen keder sig og taler ikke sammen, og det regner og er gråt i vejret. Så vender bordet om, og der dukker et bredt sortiment op af øl, vin, spiritus og vand. Med ét starter samtalerne omkring bordet, og solen begynder at skinne. Speaket siger ”der er påskefrokoster, og så er der påskefrokoster”.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviser, at markedsføringen er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, idet der ikke vises indtagelse af alkohol i reklamen. Derudover anfører indklagede, at reklamen ikke findes at være påtrængende, provokerende eller på anden vis særligt overtalende, men er udformet til et modent og kritisk publikum.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at erhvervsdrivende som led i almindelig drift af erhvervsvirksomhed kan fremhæve bredden af sit sortiment i markedsføringen, herunder af alkoholholdige drikkevarer, så længe dette sker i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Alkoholreklamenævnet finder dog, at mængden af produkter anført i reklamen går ud over det, Nævnet almindeligvis forbinder med at fremhæve bredden af sortimentet. Alkoholreklamenævnet finder, at reklamen opfordrer til stort eller umådeholdent forbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2 og udtaler på den baggrund kritik.

Alkoholreklamenævnet konstaterer derudover, at erhvervsdrivende i markedsføring ikke må fremstille afholdenhed eller et moderat forbrug af alkoholholdige drikkevarer på en nedsættende måde, jf. retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3, stk. 3. Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringsudtryk, hvor stemningen ændrer sig fra trist til munter, når de alkoholholdige produkter bliver en del af frokostbordet, giver et indtryk af, at et vist forbrug kan give succes. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund også kritik heraf.

Klager
Alkoholreklamenævnet tog sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser