Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Trykkeriet

20.12.2013

Klagens indhold
En privatperson indklagede Diskotek Trykkeriet i Hobro for i markedsføring af alkoholholdige drikkevarer at opfordre til umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen af Diskotek Trykkeriet, som forelagt Alkoholreklamenævnet foregår på diskotekets facebookside. På Facebook angives produkter og priser samt konkurrencer, blandt andet ”Hvem der kan drikke flest breezere?”.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste, at efter modtagelsen af klagen fra Alkoholreklamenævnet, som de har taget yderst seriøst har de stoppet konkurrencen, som en del af markedsføringstiltaget. Indklagede har derudover, som konsekvens af klagen oplyst, at der er iværksat foranstaltninger, der skal sikre at retningslinjerne fremadrettet overholdes.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at markedsføringstiltaget indeholder en konkurrence, hvor det gælder om at indtage flest mulige Barcardi Breezere, hvorefter vinderen får en kasse Breezer, hvilket i sammenhæng med prismarkedsføringen, der efter omstændighederne anses for opfordring til umådeholdent forbrug er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.

Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af det samlede markedsføringstiltag, men tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen seriøst og har rettet op på markedsføringstiltag, der måtte stride mode Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, samt iværksat foranstaltninger der skal sikre, at retningslinjerne fremadrettet overholdes.

Klager
Privatperson


Læs flere aførelser