Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Ground

20.12.2013

Klagens indhold

Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelseskontoret indklagede Ground Pool & Loungebar i Randers for i markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer at opfordre til umådeholdent forbrug.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringen af Ground Pool & Loungebar, som forelagt Alkoholreklamenævnet foregik på diskoteket, i form af skiltning samt på diskotekets facebookside. Af skiltet fremgik fri bar fra kl. 23-04 for 200 kr., hvilket var fremhævet med store bogstaver og anden skriftfarve.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede oplyste, at markedsføringstiltaget ikke efter deres opfattelse var i strid med retningslinjerne for alkoholholdige drikkevarer, men havde ændret tiltaget til et ad libitum-koncept i stedet. Indklagede oplyste derudover, at de naturligvis er bevidste om, at gæsterne drikker på ansvarlig vis.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen. Nævnet har dog ikke kompetence til at tage stilling til den generelle prissætning, herunder mindstepriser m.v., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brev herom af 23. marts 2012, men derimod markedsføringen som helhed.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv markedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

I denne sag er der konstateret aggressiv markedsføring med skiltning om udbud af alkohol til lave eller uigennemskuelige priser, herunder også et ad libitum produkt, der efter sin umiddelbare ordlyd opfattes som fri alkoholindtagelse for 200 kr. Dette opfatter Alkoholreklamenævnet som aggressiv prismarkedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse uden tidsbegrænsning, hvilket således er i strid med reglerne og må ophøre.

Der udtales kritik af denne markedsføring såvel af tidligere men nu efter oplysningerne ophørte markedsføring.

Alkoholreklamenævnet finder, på baggrund af det fremsendte materiale, at prismarkedsføringen går ud over, hvad der almindeligvis forventes af markedsføring ved almindelig drift af erhvervsvirksomhed. Alkoholreklamenævnet udtaler derfor kritik af markedsføringen, jf. retningslinjernes § 3, stk. 2.
Klager

Østjylland Politi, Bevillings- og Tilladelseskontoret


Læs flere aførelser