Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Globe

20.12.2013

Klagens indhold

En privatperson indklagede Diskotek Globe i Vejle for at rette markedsføring af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge samt opfordre til umådeholdent forbrug.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringen af Diskotek Globe, som forelagt Alkoholreklamenævnet foregik på diskotekets facebookside. På Facebook angives blandt andet, at der afholdes Oktoberfest for 16+ med fri fadøl og en række konkurrence, hvor præmierne var forskellige pakker med spiritus. Alderen 16+ var gentaget flere steder på diskotekets facebookside.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede oplyste, at det af markedsføringstiltaget ikke var helt tydeligt, at personer under 18 år ikke har adgang til at købe alkohol på diskoteket og oplyste, at de fremover vil ændre i markedsføringstiltagene således, at markedsføringen ikke retter sig mod børn og unge under 18 år.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særligt har til formål at beskytte børn og unge, jf. retningslinjernes § 1, stk. 2, idet børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer og lignende må derfor aldrig rette sig mod børn og unge, jf. § 6.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at markedsføring af et diskotek over for unge under 18 år er problematisk i forhold til retningslinjernes § 6. I det for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale fremgår, at der afholdes Oktoberfest for 16+, hvilket fremgår flere steder på diskotekets facebookside, hvilket anses for at være i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevares § 6.

Alkoholreklamenævnet bemærker derudover, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv markedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at markedsføringstiltaget indeholder konkurrencer, hvor blandt andet fri entré og kander med spiritus kan vindes, hvilket i sammenhæng med prismarkedsføringen efter omstændighederne kan anses for opfordring til umådeholdent forbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.

Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af det samlede markedsføringstiltag, men tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen seriøst og ændrer markedsføringen således, at den ikke længere rettes mod unge under 18 år.
Klager

Privatperson


Læs flere aførelser