Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Københavns Oktoberfest

24.09.2013

Klagens indhold

Alkohol & Samfund indklagede Københavns Oktoberfest for at lokke med seksuelt succes og opfordre til umådeholdent forbrug i deres markedsføring af arrangementet ”Københavns Oktoberfest”.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringstiltaget af Københavns Oktoberfest, der er en tilbagevendende begivenhed, omhandler avisannoncer, hjemmeside med bannerreklamer indeholdende billeder af barmfagre damer og med en fremhævelse af prisen for billet til arrangementet samt hvor store mængder alkohol, der følger med.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede er ikke enig i klagers påstand om, at markedsføringen opfordrer til umådeholdent forbrug af alkohol eller lokker med seksuel succes. Derudover anfører indklagede, at markedsføringen baseres på temaet ”Oktoberfest”, der navnlig karakteriseres ved folkefest og store øl serveret af barmfagre damer.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvist, at markedsføring af et arrangement som en oktoberfest, med henvisning til traditionen i München, kan skabe en forventning hos forbrugeren om et stort eller umådeholdent forbrug. I indgangsbilletten indgår 2,5 liter øl og en Underberg, det vil sige en mængde, der efter omstændighederne betragtes som stor og dermed skabe forventning om et stort og umådeholdent forbrug, der er i strid med Nævnets retningslinjer § 3, stk. 2.

Alkoholreklamenævnet finder, på baggrund af det fremsendte materiale, at markedsføringen af arrangementet Københavns Oktoberfest er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 3, stk. 2, og udtaler på denne baggrund kritik.
Klager

Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser