Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring i fitnesscenter

24.09.2013

Klagens indhold

Alkohol & Samfund indklagede Crazy Daisy i Fjerritslev for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge gennem markedsføringstiltag i et fitnesscenter, der benyttes af børn og unge.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringstiltaget af diskoteket Crazy Daisy indeholder plakater over månedens fester. Af plakaterne fremgår at diskoteket følger skolernes ferie, f.eks. ”Sidste skoledag//extra åbent” og ”Back2School Party”, der er anført med udtryk som ”Party till it hurts”. Desuden er en række priser og tilbud på alkoholholdige drikkevarer angivet på plakaterne.
Indklagedes bemærkninger

Indklagede oplyste, at de ikke var bekendt med, at der forelå en overtrædelse af Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Indklagede har efterfølgende sat sig ind i Alkoholreklamenævnets retningslinjer og beklager, at disse ikke er blevet fulgt. Derudover har indklagede ændret alt fremtidig markedsføring, herunder plakater og ordvalg.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvist, at markedsføring af et diskotek i et fitnesscenter, der benyttes af børn og unge kan være problematisk i forhold til Retningslinjernes § 6.
Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholreklamenævnet finder, på baggrund af det fremsendte materiale, at markedsføringen af diskoteket Crazy Daisy i Fjerritslev er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers §§ 6 og 3, stk. 2, og udtaler på den baggrund kritik. Alkoholreklamenævnet tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen yderst seriøst og har rettet op på markedsføringstiltag, der måtte stride mod retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, samt har iværksat foranstaltninger der skal sikre, at retningslinjerne fremadrettet overholdes.
Klager

Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser