Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Baileys

28.06.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Diageo, producent af Baileys, for at have lavet markedsføring som virkede påtrængende, provokerende og særligt overtalende.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Diageo lancerede en ny flaskeemballage til deres produkt Baileys med kampagnen ”Hello gorgeous. Revealing the new Baileys bottle” som blev markedsført i en måned blandt andet ved at dække to bygningsfacader og metroen ved Kongens Nytorv med reklamer.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede anerkendte at produktmarkedsføringen af den nye Baileys flaske, kunne være på kanten af retningslinjerne og oplyste at de fremadrettet ville bestræbe sig på at sikre, at markedsføringen ikke udfordrer eller bevæger sig på kanten af retningslinjerne, som indklagede bakker op om.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at jo større eksponering et markedsføringstiltag har, jo større påpasselighed skal den erhvervsdrivende udvise. Markedsføringstiltaget, der er fremlagt for Nævnet, indeholder produktmarkedsføring, hvor produktet ”flyder” ned af et flere etagers hus samt ned langs trappen på Kgs. Nytorv metro.

Alkoholreklamenævnet finder på baggrund af ovenstående, at markedsføringens eksponering sammenholdt med det store fokus på produktmarkedsføring er særligt påtrængende, og at Diageo ikke har udvist den påkrævede agtpågivenhed ved udarbejdelse af markedsføringens indhold og udformning. Alkoholreklamenævnet finder derfor, at tiltaget er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 4, stk. 2, men tager til efterretning, at Diageo fremadrettet vil bestræbe sig på at sikre, at produktmarkedsføringen ikke strider mod Alkoholreklamenævnets retningslinjer.


Læs flere aførelser