Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Byens bedste scorested

11.06.2013

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Carlsberg for at reklamere for alkohol på uddannelsesinstitutioner, samt at forbinde alkohol med sportslig og seksuel succes.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen angik et gratis postkort (go-card postkort) der bliver hængt op på caféer og i butikker i København. Kortet havde en hvid baggrund, og med blå fond stod der med store bogstaver på øverste halvdel af kortet ”BYENS BEDSTE SCORESTED (bare spørg Cornelius, Santin, Jørgensen og alle de andre…)”. På den nederste halvdel af postkortet ses FCK’s logo samt en hjemmesidehenvisning til køb af billetter. Nederst på kortet, med lille grå fond ses Carlsbergs logo i payoff’et ”That calls for a Carlsberg”.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviser, at markedsføringstiltaget gav indtryk af, at et vist forbrug af alkohol kunne føre til seksuel eller sportslig succes. Endvidere anførte indklagede, at ”score” alene henfører til, at det er en fodboldklub, der er afsender af budskabet, og at Carlsbergs logo kun fremgår på kortet, igennem Carlsbergs sponsorering af klubben.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed, når sport og social succes kombineres med alkoholmarkedsføring. Nævnet finder dog, at alkoholmarkedsføringen på det, for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale, er så nedtonet, at markedsføringen ikke er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, og frifinder derfor indklagede.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser