Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Kylle kylle

23.02.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg for, at markedsføringen gav indtryk af, at alkoholindtag kunne fremme den fysiske formåen samt for at rette markedsføringen mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamefilmen er en tegneserie, hvor man ser tre påskekyllinger, der fester i et hønsehus. Da ræven prøver at snige sig med til festen, smider påskekyllingerne den ud, ruller ned for gardinet og skruer op for musikken.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg gjorde gældende, at Alkoholreklamenævnet tidligere havde vurderet påskekyllingens udformning og havde fundet, at der var tale om en voksen humoristisk identifikationskampagne snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerede til børn og unge. Reklamefilmen vises derudover kun i tidsrummet kl. 20.00 til 02.00, hvilket yderligere taler for, at der ikke er tale om markedsføring rettet mod børn og unge.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at markedsføringen kan efterlade indtryk af, at der er en sammenhæng mellem det alkoholholdige produkt og forbedret fysisk formåen og social succes.

Nævnet konstaterer dog, at markedsføringen fremstår som en voksen, humoristisk identifikationskampagne, der ikke efterlader forbrugeren med en forventning om, at produktet medfører disse egenskaber. Dertil bemærker Nævnet, at markedsføringen har været anvendt i den for Nævnet fremlagte form i mindst 15 år. Alkoholreklamenævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af markedsføringen.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser