Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

CULT Boobs for Shaker

29.06.2011

Klagens indhold
Alkoholreklamenævnet vurderede, at markedsføringskampagnen ”Boobs for Shaker” af CULT A/S’ produkt CULT Shaker kunne være i strid med retningslinjerne, under henvisning til bestemmelserne om, at erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af markedsføringens indhold og udformning. Derudover vurderede Alkoholreklamenævnet, at markedsføringen ikke må fremtræde eller virke påtrængende eller provokerende, og at markedsføringen kunne være et problem i forhold til børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringskampagnen ”Boobs for Shaker” består af 2 forskellige tiltag. Det ene tiltag finder sted på udvalgte diskoteker, hvor stedets gæster har mulighed for at modtage en gratis CULT Shaker mod at vise deres bryster til stedets DJ. Det andet tiltag markedsførtes online på www.cult-party.com, hvor sitets brugere (fortrinsvis kvinder) kan uploade et billede af deres brystparti. Besøgende på sitet kan derefter stemme på det billede, de mener skal vinde præmien, som er en brystforstørrende operation.

Indklagedes bemærkninger
CULT bemærkede, at alle deltagere i konkurrencen skulle være over 18 år, og at alle fotografier godkendtes af CULT forud for offentliggørelse. Kampagnen byggede på voksnes frivillige deltagele i en konkurrence, hvilket CULT vurderede talte imod, at markedsføringen var særlig aggressiv, påtrængende eller overtalende. CULT bemærkede derudover, at kampagnen havde været sparsomt markedsført, og at den store omtale, der havde været i forbindelse med markedsføringen, havde været af redaktionel karakter i tv, aviser og lignende.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at kampagnen ”Boobs for Shaker” består af to tiltag. Et tiltag på udvalgte diskoteker, hvor gæsterne modtager en gratis Shaker mod at vise deres bryster til stedets DJ, samt en konkurrence på CULTs hjemmeside, hvor brugerne kan uploade et anonymt billede af deres brystparti. Besøgende på sitet kan stemme på, hvilket billede der skal vinde konkurrencen, hvor hovedpræmien er en brystforstørrende operation.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at den erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer både med hensyn til markedsføringens indhold og udformning, jf. retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 4, stk. 1. Derudover må markedsføringen ikke fremtræde eller virke påtrængende eller provokerende, jf. § 4, stk. 2.
Alkoholreklamenævnet finder, at konkurrencernes karakter, der opfordrer unge kvinder til at vise nøgent brystparti enten i det offentlige rum eller på en hjemmeside, er i strid med retningslinjernes § 4, stk. 1 og 2. Tilsvarende finder Alkoholreklamenævnet, at hjemmesidekonkurrencens hovedpræmie er i strid med retningslinjernes § 4, stk. 1 og 2.

Samlet set finder Alkoholreklamenævnet, at markedsføringstiltagene er i strid med god markedsføringsskik, jf. retningslinjernes § 1, stk. 1. Alkoholreklamenævnet udtaler derfor skarp kritik af markedsføringstiltagene.

Klager
Alkoholreklamenævnet har taget sagen op af egen drift.

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden har taget stilling til kampagnen, efter at CULT har ændret den som følge af Alkoholreklamenævnets afgørelse. Se Forbrugerombudsmandens udtalelse her.


Læs flere aførelser