Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Københavns lufthavn II

28.11.2012

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Carlsberg for at sammenkæde alkoholmarkedsføring og sport, og for at forbinde alkohol med succes. Derudover var markedsføringen rettet mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen foregik under EM i fodbold 2012 i Københavns Lufthavn. Markedsføringen foregik i taxfree området i lufthavnens afgangshal. Markedsføringstiltaget bestod af et afgrænset område, hvor der var lagt græs, og søjler var beklædt med Carlsbergs logo. Inde på det grønne område var papfigurer med fans og fodboldspillere, samt paller med six-packs bordfodboldspil samt fodbolde, der hang ned fra loftet. I hvert hjørne af området var monteret en fladskærm, der viste fodboldkampe.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S anførte, at markedsføringen alene omfattede en ganske lille del af en enkelt butik i lufthavnen, og var ikke placeret et sted, hvor brugerne af lufthavnen var tvunget til at passere. Carlsberg medgav, at enkelte elementer af markedsføringen var i strid med retningslinjerne om sammenkædning af alkohol og sport, og at Carlsberg har indskærpet dette.

Carlsberg bemærkede dog, at markedsføringen ikke henvendte sig til børn.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Det bemærkes, at der i Alkoholreklamenævnets retningslinjer findes et forbud mod markedsføring over for børn og unge. I den konkrete sag er der tale om et sportsligt legemiljø med aggregater (bordfodboldborde og videofodboldspil), hvor der findes et rum for visse konkrete aktiviteter, som også kan virke tiltrækkende på børn og unge.

Alkoholreklamenævnet konkluderer, at den samlede markedsføringsindsats ikke i udgangspunktet er rettet mod børn og unge. Dog udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af, at der benyttes lege-rekvisitter i markedsføringstiltaget, der også kan virke appellerende over for børn og unge, jf. Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 6.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser