Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

FCK-børnetrøje med Carlsberg-logo

09.02.2006

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at FCK´s Super Shop solgte sportstrøjer i børnestørrelse med Carlsbergnavnet
på. Trøjen afbilder en FCK-spiller, som har ”Carlsberg” trykt på sin spillertrøje. Alkoholpolitisk Landsråd påpegede, at Håndhævelsesudvalget tidligere har behandlet sager vedr. Carlsbergs sportstøj. Beskrivelse af markedsføringstiltaget
FCK Super Shoppen solgte en t-shirt i størrelse 8 år, som viste et billede af en FCK-spiller i en sort spillerdragt, hvor der på spillerens bryst stod ”Carlsberg” med hvidt (de sidste to bogstaver ”rg” ses dog ikke). Spillerens navn og FCK´s logo er trykt på trøjen.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg anførte, at der ikke var tale om markedsføring af Carlsberg som brand, men derimod markedsføring af FCK Superligaklub. Billedet af spilleren på trøjen var en situation fra en spillesituation, og kun en meget lille del af billedet viste en del af Carlsberg-logo.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at reglerne var overtrådt, og bemærker, at børn ikke må iklædes alkoholreklamer. Udvalget påpeger, at der skal udvises rettidig omhu og særlig agtpågivenhed i relation til børn.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser