Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Bold-øl

06.05.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Svaneke Bryghus og fodboldsitet www.bold.dk for markedsføringen af produktet ”bold-øl”, idet produktet umiddelbart blev forbundet med sport, samt for, at markedsføringen opfordrede til umådeholdent forbrug og at markedsføringen var rettet mod unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produktets navn var ”bold-øl” og blev på www.bold.dk anført at være ”Danmarks første sportsøl”. Etiketten var udformet som en fodbold, og viste silhuetten af en fodboldspiller, der sparker en bold i mål. Derudover opfordrede Bold.dk forbrugerne til aktivt at indgå i markedsføringen. Forbrugerne opfordredes til at lave video-anmeldelser til upload på Facebook og You-tube.

Indklagedes bemærkninger
Svaneke Bryghus bemærkede, at produktet er blevet produceret som et private lable, og bryghuset derfor hverken har haft indflydelse på design af etiket eller markedsføringen i øvrigt. Svaneke Bryghus oplyste i øvrigt at produktionen er stoppet.

Bold.dk bemærkede, at markedsføringen ikke sammenkædede alkohol med den aktive sportsudøvelse, men derimod med det at være tilskuer til sportsevents, idet markedsføringen var henvendt til ”sofatrænerne”. Bold.dk afviser at produktet er blevet givet væk gratis til forbrugerne, samt at emballagestørrelsen på en halv liter opfordre til overforbrug.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af et alkoholholdigt produkt, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at produktnavnet ”bold.øl” samt markedsføringstiltagene i øvrigt, herunder etikettens udformning, sker i tæt sammenkædning med fysisk sportsudøvelse. I henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6 må markedsføringen ikke forbindes med sport og idræt, hvorfor Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af markedsføringen.

Svaneke Bryghus har dog anført, at produktionen af bold.øl er stoppet, hvilket Alkoholreklamenævnet tager til efterretning.

Alkoholreklamenævnet finder ikke, at flaskestørrelsen på produktet udgør et problem i forhold til retningslinjerne i den konkrete sag.

Alkoholreklamenævnet bemærker i øvrigt, at virksomheder, ved inddragelse af forbrugerne i markedsføringen af et produkt, skal udvise særlig omhu. Virksomheder skal som minimum til enhver tid have mulighed for at screene markedsføringstiltagene i sin helhed og dermed sikre, at markedsføringen overholder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser