Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Øldåser som fodboldfans

28.08.2012

Klagens indhold

Alkohol og Samfund indklagede Carlsberg for at forbinde alkohol og aktiv sportsudøvelse i forbindelse med en konkret annonce, der havde været indrykket i visse danske dagblade.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Den indklagede annonce blev bragt i forbindelse med europamesterskaberne i fodbold 2012, som Carlsberg var sponsor af. Annoncen blev bragt i visse danske dagblade.

Annoncen afbilder tilskuerrækkerne på et fodboldstadion, hvor fodboldfansene i stedet er repræsenteret ved øldåser fra Carlsberg. Visse af disse øldåser er iklædt fodboldmerchandise, herunder ”klap-hatte” mv. Øverst i midten af annoncen ses teksten ”Husk kolde Carlsberg til kampen”.

Nederst til venstre ses det officielle logo for europamesterskaberne i fodbold, og til højre for dette ses Carlsbergs logo.

Indklagedes bemærkninger

Carlsberg gjorde gældende, at fokus i annoncen var på fansene på tilskuerrækkerne på stadion og ikke på fodboldspillerne. Carlsberg anførte, at markedsføringen dermed ikke var associeret med aktiv sportsudøvelse.

Carlsberg tog til efterretning, at opstillingen af øldåser i annoncen kunne forekomme for massiv.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at de indklagede markedsføringstiltag er udtryk for massiv produktmarkedsføring i forbindelse med en sportsbegivenhed.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at de indklagede markedsføringstiltag fra Carlsberg samlet set overtræder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, jf. disses §§ 2 og 4. På baggrund heraf udtrykker Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen.

Klager

Alkohol og Samfund.


Læs flere aførelser