Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring i Københavns Lufthavn

28.08.2012

Klagens indhold

Alkohol og Samfund klagede over Carlsbergs markedsføring i forbindelse med en konkret kampagne i Københavns Lufthavn, Kastrup. Alkohol og Samfund anførte, at markedsføringen kunne siges at være påtrængende.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

I forbindelse med Carlsbergs sponsorat af europamesterskaberne i fodbold gennemførte Carlsberg et markedsføringstiltag ved et specifikt bagagebånd i Københavns Lufthavn, Kastrup.

Tiltaget gik dels på, at bagagebåndets sider blev beklædt med en afbildning af Carlsberg-logoet og teksten ”That calls for a Carlsberg”. Dels var bagvæggen afbildet på måde, der lignede tilskuerrækkerne på et fodboldstadion. Tilskuerne var dog repræsenteret ved øldåser fra Carlsberg, og visse øldåser var iklædt fodboldmerchandise såsom ”klaphatte”. Neden for tilskuerrækkerne sås afbildet en bandereklame med hhv. Carlsbergs logo og det officielle logo fra europamesterskaberne i fodbold.

Over tilskuerrækkerne sås teksten ”Brewed for football fans” afbildet med hvide typer på grøn baggrund.

Indklagedes bemærkninger

Carlsberg gjorde gældende, at markedsføringen havde fokus på tilskuerrækkerne.

Carlsberg anførte, at markedsføringen ikke var massiv, da den foregik på et afgrænset areal ved et bestemt bagagebånd i ankomsthallen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Det bemærkes indledningsvis, at koblingen mellem alkohol og sport i markedsføringstiltag er underlagt en særlig ansvarsnorm i henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnet bemærker endvidere, at det indklagede markedsføringstiltag i form af indpakning af en afgrænset del af ankomsthallen i en lufthavn konkret er udtryk for massiv produktmarkedsføring i forbindelse med en sportsbegivenhed.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at de indklagede markedsføringstiltag fra Carlsberg overtræder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, jf. disses § 4. På baggrund heraf udtrykker Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen.

Klager

Alkohol og Samfund.


Læs flere aførelser