Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring af alkohol over for børn på færge

08.09.2006

Klagens indhold
Alkoholpolitisk landsråd klagede over massiv markedsføring af alkoholholdige drikkevarer om bord på en færge, særligt markedsføring på områder, der omfattede rum for børneaktiviteter. Klager fandt, at den på gældende markedsføring var i strid med punkt 5 i retningslinjerne, der forbyder markedsføring af alkoholholdige drikkevarer over for børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Klager henviste til flere former for markedsføring, der fandt sted i nærheden af børneaktiviteter. Der var blandt andet udstillet en Barbie-dukke på nederste hylde i en udstillingsmontre, mens der var flere spiritusflasker på øverste hylde. Et stort skilt reklamerede for alkoholfrie drinks til børn, mens der nederst på skiltet stod, at der også blev solgt alkoholholdige drikkevarer i baren. En af de planlagte børneaktiviteter var en skattejagt, der blandt andet førte børnene igennem tax free butikken og forskellige barer.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede mente ikke, at reklamerne i terminalen specifikt rettede sig mod børn og henviste endvidere til, at de personer, der optræder på reklamerne, er over 18 år. Indklagede vil for fremtiden undgå at placere alkoholholdige drikkevarer i børnehøjde og at placere spiritusprodukter sammen med legetøj.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget tog til efterretning, at enkeltelementer i markedsføringen kunne forbedres, og at det var positivt, at indklagede selv var opmærksom på, at der bør udvises særlig agtpågivenhed i forbindelse med børn og alkohol.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser