Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Discoteque One

11.12.2012

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Discoteque One for at opfordre til stort eller umådeholdent forbrug via sin hjemmeside, samt for at rette alkoholmarkedsføring mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Discoteque One afholder bl.a. arrangementet Young Coub, der er diskoteksaftener rette mod skolebørn I 5. til 8. klasse. Disse arrangementer er sodavandsdiskoteksaftener, men bevirker at denne gruppe børn kan se og anvende diskotekets hjemmeside, hvoraf alkoholmarkedsføring forekommer.
Markedsføringen på Discoteque One’s hjemmeside angår bl.a. et kickstarter tilbud, der inkluderer entre for 4 personer, 1 flaske Cuba rom efter eget valg, 1 flaske Verdi champagne og 10 shots.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede har ikke fremsendt bemærkninger til sagen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om et diskoteks markedsføring på diskotekets hjemmeside af en række events, herunder et arrangement for 5. til 8. klasses elever. Arrangementet, der er alkoholfri, markedsføres i umiddelbar sammenhæng med diskotekets øvrige arrangementer, hvor alkoholmarkedsføring fremgår. Alkohol-reklamenævnet har derfor kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov, og at børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse. De børn og unge, der søger information om arrangementet ’Young Club’ eksponeres for diskotekets øvrige markedsføring, der også indeholder alkohol-markedsføring. Dette er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6, og Alkoholreklamenævnet udtaler kritik heraf.

I et markedsføringstiltag for et af diskoteket almindelige arrangementer, reklameres der endvidere med et ’kickstarter’ tilbud, indeholdende indgang til 4 personer, 1 flaske spiritus, 1 flaske champagne samt 10 shots for 300,-. Alkoholreklamenævnet finder at dette markedsføringstiltag er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, hvilket sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug. Nævnet udtaler kritik af markedsføringen, der er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser